Help de Helper trainingen

Als hulpverlener ervaringskennis opdoen. Dat is waar HELP de HELPER over gaat. In mijn trainingen leer je hoe je een Secure Base kunt worden. Als hulpverlener voor je cliënten. En als management voor medewerkers.

Wat kun je verwachten?

 • Een andere kijk op psychisch lijden en de rol van de hulpverlener
 • Een verfrissende denk- en werkwijze
 • Een inspirerende setting, anders dan de gangbare leer- en werkomgeving
 • Theoretische kennis: uit verschillende bronnen en stromingen met aandacht voor de diversiteit van de mens
 • Ervaringskennis: van meer dan 40 jaar psychiatrie, vanuit zowel cliënt- als naastenperspectief
 • Praktijk: alles wat je leert onderzoek je aan de hand van je eigen levensverhaal, zowel individueel als in groepsverband
 • Een veelzijdig programma waarin theorie, praktijk, creativiteit en beweging elkaar steeds afwisselen

HELP de HELPER voor HULPVERLENERS
SECURE BASED Werken

Elementen die zullen passeren, zijn:

 • Wie ben ik op de diepste laag van mijn identiteit?
 • Hoe ziet mijn levensverhaal en familiesysteem er uit?
 • Welke patronen heb ik ontwikkeld gedurende het leven en hoe werken deze door in mijn werk met cliënten?
 • Welk (verborgen) verlies en rouw zie ik op mijn levenslijn?
 • Welke barrières heb ik aan te kijken en afscheid van te nemen om te werken vanuit menselijke nabijheid?
 • Welke krachten/talenten kan ik meenemen en benutten?
 • Wat zijn mijn eigen Secure Bases in het leven en hoe kan ik ze bewust inzetten om betekenisvol én vreugdevol te leven, zowel privé als in mijn werk?

HELP de HELPER voor MANAGEMENT
SECURE BASED Leidinggeven

Elementen die zullen passeren, zijn:

 • Wie ben ik op de diepste laag van mijn identiteit?
 • Hoe ziet mijn levensverhaal en familiesysteem er uit?
 • Welke patronen heb ik ontwikkeld gedurende het leven en hoe werkt dit door in mijn rol als leidinggevende?
 • Welke belemmerende kenmerken draag ik, hoe kan ik deze ombuigen naar kracht?
 • Wat is mijn persoonlijk effect en hoe zorgt dit ervoor dat medewerkers zich wel/niet welkom voelen?
 • Wat is mijn roeping in het leven?
 • Wat zijn mijn unieke Ik-factoren en hoe kan ik deze inzetten voor de Wij-factor en missie van mijn organisatie?

EEN SECURE BASE WORDEN

LEVEN EN WERKEN VANUIT MENSELIJKE NABIJHEID

Makkelijker gezegd dan gedaan!

Als hulpverlener dichtbij de ander komen zonder zelf geraakt te worden is uiterst lastig. Het raakt bijna altijd aan eigen pijn die meegenomen wordt uit het familiesysteem en culturele achtergrond. Door die pijn aan te kijken kun je eventuele eigen patronen herkennen en doorbreken. Om vervolgens om te buigen naar kracht om de ander te helpen. Hoe je dat doet? Dat leer je in de HELP DE HELPER training Secure Based Werken.

Management in de zorg- en hulpverleningssector is wat mij betreft heel wat anders dan management in een of andere commerciële sector. Natuurlijk zullen bepaalde processen en benodigde skills hetzelfde zijn. Er is echter een groot verschil. Ook hier geldt, net als bij de relatie behandelaar-cliënt, dat de relatie management-medewerker cruciaal is voor duurzaam succes. Hoe kun je van je medewerkers verlangen dat ze dichtbij de cliënt komen als jij niet dichtbij je medewerkers komt? Hoe kun je bouwen aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom en veilig voelt? Dat leer je in de HELP DE HELPER training Secure Based Leidinggeven.

Wat levert de HELP de HELPER training op?

 • Door de wisselwerking van theorie en voorbeelden uit ervaringskennis leer je de andere kant (het echte leven) van je werk kennen en begrijpen.
 • Door te werken met het levensverhaal kan duurzaam herstel plaatsvinden bij cliënten.
 • Door te werken met het familiesysteem behaal je winst op twee fronten:
  • Aan de voorkant bij cliënten: je kunt voorkomen dat ze langdurig in hulpverleningstrajecten komen en blijven = wachtlijst reducerend!
  • Aan de achterkant bij naasten: je kunt voorkomen dat zij ook in de hulpverlening terechtkomen = preventief!
 • Door oog te hebben voor maatschappelijke en culturele aspecten krijg je beter inzicht in de identiteit van de cliënt en kun je werkelijk dichtbij komen.
 • Door te werken met betekenis- en zingeving krijgt de cliënt toekomstperspectief en hoop. Dit komt het herstel ten goede.
 • Door de werkelijke verandering bij cliënten te zien voelen medewerkers dat ze zinvol bezig zijn en zijn trots op hun werk.
 • Zij werken met grote vreugde aan de organisatiemissie die zij met hart en ziel dragen én uitdragen.
 • Deze vreugde werkt door in hun persoonlijk leven.
 • Medewerkers die hun werk met vreugde doen = minder ziekteverzuim, meer succes!
 • Iedereen in de organisatie is TROTS op de gezamenlijke visie en zet zich ten volle in voor de missie.