Van professionele afstand naar menselijke nabijheid

Home

IK HELP U HELPEN

Bent u een professional op het gebied van de GGZ?

Dan help ik u in de beweging van regels naar relaties. Een GGZ met een nieuw gedachtegoed, waarin van cliënten, naasten tot aan medewerkers, iedereen zich gezien, gehoord en welkom voelt. Met mijn ruim 40-jarige familie-ervaringskennis in de psychiatrie aangevuld met theoretische kennis uit verschillende bronnen HELP ik U om de ander te HELPEN. Niet met de eeuwenoude professionele afstand maar vanuit menselijke nabijheid.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de GGZ op dit moment een radicale transitie ondergaat. De oude denk- en werkwijze met stoornissen en labels is achterhaald. Het gedachtegoed dat psychisch lijden een medische ziekte is en medisch behandeld moet worden is niet meer van deze tijd. We kunnen er niet meer omheen. Mensen die te maken hebben met psychisch lijden, hebben te maken met (verborgen) verlies, rouw en trauma op een of ander terrein van het leven. Deze mensen hebben geen medische behandeling nodig maar hulp om weer zelfstandig betekenis- en vreugdevol te kunnen leven. Hulp van iemand die een tijdje betrokken en liefdevol met hen meeloopt op die weg.

Ik ben een Secure Base* en neem u graag mee op een inspirerende reis om ook een Secure Base te worden.

Training

HELP de HELPER

Met de training HELP de HELPER breng ik ervaringsdeskundigheid naar de werkvloer van de GGZ. Ik heb mijn ruim 40-jarige ervaringskennis aangevuld met vakkennis uit verschillende bronnen. En help u om uw vakkennis aan te vullen met ervaringskennis vanuit zowel cliënt als naastenperspectief.

Zo helpen wij elkaar om de ander te helpen!

Voor mij gaat het vak psychiatrie niet om behandelen maar om helpen. Mensen die met psychisch lijden te maken krijgen hebben vaak veel verliezen in het leven en zijn (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt. Herstel betekent leren om die grip weer terug te krijgen. Soms lukt dat niet meer alleen en is er iemand nodig die een tijdje mee loopt. Een helper die uit eigen of aangeleerde ervaring helpt om regie te nemen over het gewenste leven.

Spreken

Advies

Workshop

Iedere naaste die niet voldoende gezien/gehoord en ondersteund wordt, is een potentiële toekomstige cliënt in de GGZ of forensische zorg. Om dit te voorkomen én te zorgen dat mensen niet langdurig in de GGZ belanden, zet ik mijn levenservaring alsmede theoretische kennis in voor advies, preventie en een beweging van professionele afstand naar menselijke nabijheid.

Naast mijn trainingen ben ik in te zetten voor (interim) advies, workshops, gastlessen of als spreker over de volgende thema’s

  • Werken vanuit menselijke nabijheid
  • Werken met naasten, waar hebben zij behoefte aan?
  • Werken met het levensverhaal en familiesystemen
  • Cultuursensitieve benadering in de psychiatrie

De beweging voor een nieuwe GGZ is volop aan de gang. Met aanjagers als hoogleraren Jim van Os en Floortje Scheepers duiken overal in het land mooie initiatieven op, zoals GEM en de Radicale vernieuwing langdurige GGZ. Men richt zich met name op organisatorische processen, protocollen, financiering en samenwerking. Er is echter één fundamenteel aspect, waarmee alles valt of staat. De relatie tussen behandelaar en cliënt (èn naasten). Een relatie, gebaseerd op nabijheid. Menselijke en liefdevolle nabijheid, waarin we de ander werkelijk zien en horen. En belangrijker nog, accepteren.
In mijn leven en in alles wat ik op professioneel gebied doe laat ik me graag inspireren door verschillende studies en wijsheden uit allerlei hoeken van de wereld. Mijn grootste inspiratiebron hiervan is de wereldwijd bekende spiritueel dichter RUMI. Zijn spreuken vormen de basis voor een levenshouding waarin hart voor de mens centraal staat en waarin een ieder welkom is, met alles wat er is. Voor mij gaat dit over diversiteit en inclusie, een onmisbaar thema in de GGZ.

YOUR HEART IS THE LIGHT OF THIS WORLD, DON’T COVER IT WITH YOUR MIND.

RUMI

IK HELP U OM DE ANDER TE HELPEN

Secure base

Een secure base is een bron (een mens, ding, plek, geloof etc.) waar je enerzijds veiligheid ervaart, thuiskomt en anderzijds geïnspireerd wordt om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Het Secure Base gedachtegoed gaat uit van nabijheid in het helpen van mensen. Die nabijheid is nodig om de grote uitdagingen en transformaties van het leven na een periode van verlies aan te kunnen gaan.

Lees hier meer over mij en WAAROM IK DOE WAT IK DOE.